Dünyada milyonlarca insanın istihdam edildiği bir sektörle tanışmaya hazır mısınız?

Değişen hayat koşulları nedeniyle insanlarda, kişisel ve maddi bağımsızlık isteği giderek artmaya başlarken, başarıyı yakalamak için de büyük yarış sürüyor. Başarılı olmanın koşullarından, girişimcilik ve insanlarla severek iletişim kurmak günümüzde önemini daha da artan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak önemli olan doğru olanı bulmak ve yapmaktır. Fırsatları ve riskleri analiz ederek, imkanların maliyet durumunu ortaya koyabilmek gerekmektedir.

Kendi işinizi kurmak, kendi mağazanızı veya dükkanınızı açmak, zaman ve günlük şartlar açısından uygun mu? Kredi yükü veya borç yükü altına girmeye hazır mısınız? Tarafsız olarak baktığımızda, yeni bir ticaret en düşük yatırım ile borçlanmadan en yüksek kar getirmektedir.

Network Marketing işi tam bu anlamda bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bağımsızlık için kendi Network Marketing işinizi kurabilirsiniz veya yaptığınız işin ticari şeklini Network Marketing sistemine çevirebilirsiniz. Dünyada milyonlarca insanın istihdam edildiği bir sektörle tanışmaya hazır mısınız?

Dünyada  bu fikrin ilk ortaya çıkışı 1920’lere kadar gidiyor. Biz, Türkiye olarak “Doğrudan Pazarlama” modeliyle 1970’li yıllarda tanıştık. Henüz o yıllarda bu ticaret modelinin adı konmamıştı ama çoğumuz evlerimize bu yöntemle ansiklopediler satın aldık.

Doğrudan satış, bir satıcının anlatması veya göstererek tanıtması aracılığıyla bir tüketim malının veya hizmetin tüketiciye evinde, iş yerinde direkt olarak pazarlamasıdır. Birçok ülkede ”doğrudan satış ” yerine ”evde  satış” deyimi kullanılıyor.

Doğrudan satış şirketleri genel olarak kişiden kişiye ve grup olmak üzere iki şekilde çalışırlar. Kişiyle birebir yapılan satışta çoğunlukla satıcı, önceden ayarlanan bir gün ve saatte, tüketiciye veya tüketici ailesine bir tanıtım yapar. Grupta ise bir müşteri ev sahibi olarak arkadaşlarını bir araya toplar ve satıcı topluluğa tanıtım yapar.

Doğrudan Satış Sektörü bugün birçok kişiye kendi işini yaparak, ekonomik bağımsızlığını kazanma ve sosyalleşme olanağı vermektedir. Her geçen gün sektörün daha fazla kişi tarafından tanınması, milyonlarca müşterinin alışveriş yöntemi olarak doğrudan satış yöntemini tercih etmesine ve bu da Doğrudan Satış Sektörünün büyümesine sebep olmaktadır. 2014 yılında dünya çapında yaklaşık 100 milyon bağımsız satış temsilcisi tarafından, 200 milyar Amerikan Dolarından fazla perakende satışın gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2014 yılı sonu itibari ile Avrupa Doğrudan Satış Sektörü, geçen yıla oranla %4,4 büyüyerek 32,6 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaştı. Avrupa’daki toplam doğrudan satış temsilcisi sayısı ise 14 milyona yükselmiştir.

Tüketiciler ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip olan bağımsız satış temsilcileri ile birebir kişisel ilişki kurarak alışveriş yapmaktan zevk almakta ve diğer alışveriş yöntemlerinde kolay kolay rastlanamayacak servis ve kaliteli ürün alternatifine doğrudan satış yöntemi ile sahip olabilmektedirler.

facebooktwitterlinkedin

Comments are closed.