Öz Motivasyon – Farkındalık ve Liderlik Eğitimleri

Öz motivasyon ya da içsel motivasyon bireyin dış etmenlerden, bir başka değişle dış motivasyon donelerinden etkilenmeksizin kendini, kendi değerleri üzerinden güdülemesini tanımlar. Özel hayatta, iş hayatında ve hatta gündelik rutinlerde dahi kişiye katma değer sağlar. Farkındalık ise geçmişi yargılamadan ve gelecek kaygılarını büyütmeden “an”a odaklanmayı öğütler. Şevk ile çizilen öz motivasyon rotasını “şu anda tam burada olmak” felsefesi ile sürdürmek, liderliğe giden yolda başarıya ulaşmak anlamında elzemdir.

Öz motivasyon eğitimleri, yapılması gereken yahut yapmak istediğiniz faaliyetleri içsel ödüllendirmeye dayandırma yetisi kazandırmayı amaçlar. Söz gelimi, bir işi başkaları tarafından takdir görmek için yapmak yerine, kişisel tatmin için yapmaya yönlendirir. Faaliyetin sonucundaki kazanımlara bağlı olan motivasyonu kaynağa yani faaliyeti gerçekleştirme isteğine bağlar. Bu şekilde, sonuç ne olursa olsun itici güç her daim bireyin kendi isteği hâlini alır. Öz motivasyon böylece, çalışmaktan zevk almanızı ve yaptığınız işten tatmin olmanızı sağlar. Bir şeyi isteyerek, inanarak ve eğlenerek yapmak ise hem iş kurma hem de işi geliştirme süreçlerinde zaruridir.

“İç motivasyon, iş motivasyonu için olmazsa olmazdır.”

Girişimcilik ruhunda ve liderlik yolunda öz motivasyona sahip olmak doğrudan avantaj sağlar. Kendi işinizi kurma hayaliniz varsa ya da ekip liderliğinizin dört dörtlük olmasını istiyorsanız, iç motivasyonunuzu ve farkındalığınızı artırmanız şart!

Motive olma, kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Spor yapmak, seyahat etmek, yeni dil öğrenmek, terfi almak, mutlu aile kurmak da dahil sonsuz örnek buraya eklenebilir. Öz motivasyon ise bunlara ulaşarak elde edilecek tatmin hissiyatını, bunları yapma arzusu ile destekler. İşi tamamlamaktansa iş üzerinde çalışmaktan zevk alma becerisi kazandırır. Bu ise sürece odaklanmanızı, dikkatinizi o ana vermenizi sağlayarak farkındalığınızı yükseltir. Öğrenilebilen becerilerden olan farkındalık, yaptığınız hatalardan ötürü pes etmemenizi sağlar; başarılara tutunup ilerlemeye gerek duymama hissiyatını ortadan kaldırır. Kendinizi yargılamadan yola devam etmeniz ve başarının rehavetine kapılmamanız iyi bir lider olmanızın önünü açar, özerk kararlar almanıza olanak tanır.

Öz motivasyon eğitimlerinin belli başlı kazanımları:

 • Kendi kendini motive etme ayrıcalığı tanıyan iç/içsel motivasyon eğitimleri hem kısa hem de uzun vadede kişiye ve işletmeye katma değer sağlar.
 • To Do listeleri yapıp bunları gereklilik dolayısı ile tamamlamaktan öte bir bakış açısı kazandırır. İşi başkalarının onayı için değil fakat kendi iyiliğiniz için yapma edimini yaşam tarzınıza entegre eder.
 • Kendi amaç ve hedeflerinizi idrak etmenizi, belirlemenizi ve uygulamanızı; hedefe ulaşma yolunda kendi isteğinizden güç almanızı mümkün kılar.
 • İyisi ve kötüsü ile mevcut durumun farkındalığını objektif olarak gözlemlemenizi ve gerekli adımları atmanızı sağlar.
 • Kendi kararlarınızı almanızı, neyi isteyip neyi istemediğinizi ya da işiniz için en iyi senaryonun hangisi olduğunu kendi iradenizle tanımlamaya fırsat verir.
 • Bakış açınızı merkeze almak ve isteğin itici gücü ile kariyer basamaklarını tırmanmak sizi hem biricik kılar hem de başarılı bir lider statüsüne eriştirir.

Kendi kendini güdüleme duygusu, başarılı olmanızdaki öncül adımlardan biridir. Çünkü, en ideal motivasyon, birine ya da bir şeye bağımlı olmaktan ziyade, bireysel arzularımızla oluşturduğumuz motivasyondur.

Farkındalık ve Liderlik eğitimleri ile iç motivasyon artırıcı uygulamaları öğrenmenizi ve özümsemenizi sağlıyor. İş birliği kurma, merak etme, rekabete dahil olma, süreci kontrol altına alma ve hayal kurma gibi edimleri içselleştirmenize yardımcı olarak hem ana hem de yaptığınız işe ait hissetmenizin önünü açıyor.

Nahsan Şimşek eğitmenliğindeki Öz Motivasyon, Farkındalık ve Liderlik Eğitimleri, ne istediğinizi idrak etmenizi, yapmak istedikleriniz konusunda kendinizi teşvik etmenizi ve sürecin tümünden keyif almanızı sağlayarak, başarılı bir lider konumuna yükselmenizin önünü açıyor!

Talep Formu

  Eğitim Adı:

  Öz Motivasyon – Farkındalık ve Liderlik Eğitimleri

  Kurs bulunamadı.
  Reset all